Spoštovani!

Šport je že dolgo časa eden najboljših promocijskih medijev, še posebej, če sodelujejo pravi partnerji. Ženski rokometni klub Aklimat Ptuj je pripravljen vse svoje moči usmeriti v sodelovanje z zainteresiranimi podjetji in če tudi Vi smatrate, da je ŽRK AKLIMAT PTUJ dostojen poslovni partner, nam bo skupno sodelovanje v veliko zadovoljstvo!

Kontaktirajte nas in skupaj bomo še boljši in še močnejši, da uresničimo naše skupne cilje!

Kdo je Ženski rokometni klub Aklimat Ptuj?

  • ŽRK Aklimat Ptuj je klub, ki ima poudarek na svojem igralskem potencialu in na mladih, perspektivnih slovenskih rokometašicah,
  • ŽRK Aklimat Ptuj je klub, v katerem se, pod nadzorom naših trenerjev v raznih klubskih selekcijah ter Šoli rokometa po osnovnih šolah na Ptuju in okolici, aktivno ukvarja z rokometom več kot 100 deklic,
  • ŽRK Aklimat Ptuj je klub, ki ima zagotovljene izvrstne pogoje za delo, kot tudi za marketinško sodelovanje s poslovnimi partnerji.

Kaj Vam nudi Ženski rokometni klub Aklimat Ptuj?

  • ŽKK Aklimat Ptuj Vam s tekmami v 1. A ženski rokometni ligi n Pokalu Slovenije s TV prenosi na BKTV, nudi promocijo Vašega podjetja na slovenskem tržišču,
  • ŽRK Aklimat Ptuj Vam nudi promocijo Vašega podjetja na velikem številu tekem naših mladinskih selekcij in Šole rokometa
  • ŽRK Aklimat Ptuj Vam nudi promocijo Vašega podjetja s tedensko prisotnostjo v elektronskih medijih ter socialnih omrežjih
  • ŽRK Aklimat Ptuj Vam nudi promocijo Vašega podjetja na naši internetni strani
  • ŽRK AKlimat Ptuj nudi tudi dodatne oblike sponzorstva in promocije v okviru naših možnosti in dogovorov

Zakaj sponzorirati ŽRK Aklimat Ptuj?

  • zato, ker je ŽRK Aklimat Ptuj eden bolj ambicioznih ženskih rokometnih klubov v Sloveniji, ki ima v svojih načrtih, poleg igranja v domačem prvenstvu, tudi igranje v evropskem pokalu
  • zato, ker želi ŽRK Aklimat Ptuj še naprej čim več delati z mladimi rokometašicami in vzgojiti še več svojih vrhunskih igralk

Kontaktni osebi za marketinške aktivnosti v klubu sta:

Ana Mihaela Ciora, športna direktorica kluba, tel. +386 (0)70 713 118,

Vedno pa nas lahko kontaktirate tudi po elektronski pošti: zrkptuj@gmail.com 

Podjetja ali posamezniki se za pomoč našemu klubu z nakazilom finančnih sredstev na naš transakcijski račun št. TRR: SI 56 6100 000 1400 1133 ali v brezplačni dobavi blaga oz. storitev lahko odločijo tudi brez povratnih storitev z naše strani, torej ne da bi jim z naše strani nudili kakršnokoli promocijo, plačilo ali storitev. V tem primeru gre za donatorstvo in kdorkoli se bo odločil za takšno pomoč, se mu lahko le že vnaprej zahvalimo. Ker pa vemo, da v javnosti razlike med donatorstvom in sponzorstvom niso najbolje razjasnjene, vam v nadaljevanju predstavljamo obe obliki, predvsem tudi z davčnega vidika:

Donatorstvo:
Donatorstvo je dobrodelna dejavnost, pri kateri donator klubu nameni določena denarna ali nedenarna sredstva, vendar za svoj prispevek ne pričakuje nobenega povračila oz. »protiusluge«. Običajno se donacija odobri na osnovi prošnje kluba oz. podpisane donatorske pogodbe, lahko pa se donator za donacijo klubu odloči tudi popolnoma sam. Pri donaciji klub ne izstavi računa, saj ne opravi nobene storitve, je le koristnik prejetih sredstev. Z davčnega vidika predstavlja donacija donatorju znižanje njegove davčne osnove pri plačilu davka na dohodek pravnih oseb. Skupna vrednost donacij, ki donatorju še znižuje to osnovo, pa v davčnem obdobju ne sme presegati 0,3 % vseh obdavčenih prihodkov donatorja.

Sponzorstvo:
Sponzorstvo je poslovni odnos, v katerem se sponzor in klub pogodbeno dogovorita za obojestransko koristno sodelovanje. Sponzor klubu nameni sredstva (denarna ali materialna), klub pa se zaveže, da bo promoviral sponzorja na dogovorjen način. Običajne možnosti promocije so reklamni panoji ali nalepke v dvorani, reklamni logotipi na športni opremi, reklamni logotipi na biltenih in vstopnicah, reklamne povezave na klubskih internet straneh, brane objave na tekmah ipd. Natančna oblika promocije se vedno določi v sponzorski pogodbi, s tem, da klub za opravljeno storitev promocije sponzorju obvezno izstavi tudi račun, na katerem mora kot zavezanec za DDV obračunati tudi 20 % DDV, ki pa sponzorju predstavlja vstopni davek. Z davčnega vidika predstavlja sponzorstvo sponzorju davčno priznan odhodek za namen lastne promocije oziroma promocije svoje dejavnosti in se kot tak tudi prikazuje.